Opsamling af gamle nyheder fra hjemmesiden
  

Byvandring i Latinerkvarteret
Søndag d. 16 sept. 2012 var der byvandring i Latinerkvarteret med Leif Dehnits som guide. Selv om aviserne svigtede os, mødte ca. 85 deltagere. Se billeder fra turen.
.......................[21. sept. 2012]

Referat generalforsamlingen 2012
Årets generalforsamling blev holdt d. 17. april 2012 i Folkeoplys-ningens Hus.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses her ....[6. august 2012]

Ca. 125 til byvandring i regnvejr
Vores byvandring tirsdag d. 15. maj 2012 blev generet af regnvejr, men alligevel var der ca. 125 som fulgte med rundt, medens Leif Dehnits berettede om husenes historie i Vestergade ........[6. august 2012]

Byvandring i Vestergade
Tirsdag d. 15. maj 2012 kl. 19 er der byvandring i Vestergade med Leif Dehnits som turleder. Vi starter ved Magasins udgang til Lille Torv
.........................[8. maj 2012]

Nyhedsbrev udsendt
Mandag den 25. august udsendte vi et nyhedsbrev til medlemmerne. Medlemmer med e-mail adresse fik det tilsendt elektronisk. I nyhedsbrevet redegjordes bl.a. for den igangværende behandling af byarkivsagen i byrådet.
.....................[25.august 2008]"

Mere lys på arkivbehov?
I forlængelse af den rapport, som Flemming Knudsens byarkivudvalg har lavet, overvejes fra politisk hold en ny undersøgelse omkring de kommunale arkivers vækst i de kommende år. Er det en yderligere forsinkelse??..........[10.juni 2008]"

Lokomotivfabrikken Frichs
Tirsdag den 21. oktober kl. 19 inviterer Dansk Jernbane-klub til foredrag om togfabrikken Frichs i Åbyhøj. Mødet holdes på Hovedbiblioteket i Århus. der er gratis adgang.
Læs mere her .....................[14.oktober 2008]

Medlemsmøde
Vi erindrer om, at der er medlems-møde søndag d. 7. september kl. 13.00. Emnet er Århus Universitets historie. Vi mødes på parkerings-pladsen ved hovedindgangen til Statsbiblioteket. .....................[31.august 2008]

Århus som kulturby 2017
Århus Kommune har ansat Trevor Davies (generalsekretær for Århus Festuge 1985-90) til at markere byen og fremme sagen. Den by, som vælges, skal bl.a. have satset by kulturarven. Et byarkiv værner om den arkivalske kulturarv.
..........................[1.juni 2008]"

Byarkivrapport til politikerne
Rådmand Flemming Knudsens nedsatte udvalg har omkring 1. maj afleveret deres rapport med forslag til byarkivetableringen i Århus. Rapporten er nu i det politiske system et eller andet sted. ..........................[10.maj 2008]"

Interesse for Ceres-grunden
Den Gamle By har officielt meldt sig på banen, som interesseret i den såkaldte Ceres-grund, der bliver ledig, når Ceres-bryggeriet efter udmeldingerne lukker. ..........................[5.maj 2008]"

Støtteforeningens generalforsaml.
Den 22. april afholdt vi general-forsamling i Støtteforeningen. Der var genvalg til Niels Løgager Nielsen og Ejner Hviid Jensen og nyvalg til Leif Dehnits. Kontingentet blev uforandret fastsat til 100 kroner årligt i 2009 ..........................[30.apr.2008]"

Støtteforeningens hjemmeside omlagt
Den 14. april fik vores hjemmeside nyt udseende. Her samler vi også informationer om Århus, indtil et byarkiv er blevet etableret. ..........................[12.apr.2008]

Apostolsk Kirke i Nørre Allé
Menigheden bag Apostolsk Kirke ønsker at afhænde bygningen. Grunden har stor penge-værdi og måske bliver kirken nedrevet
og på stedet opført boliger. Se billede her ..........................[3.mar.2008]

Endnu et stykke Å frilagt
Onsdag d. 20. februar blev endnu et stykke af Århus Å officielt åbnet. Efter planerne ville hele den overdækkende å gennem byen været åbnet igen i 2010...........................[21.feb.2008]

Huset på Graven 20
Planerne om at nedrive huset på Graven 20 og opføre et nyt 4 etagers hus på stedet har fået mange protester. Via www.google.dk ses bl.a. en underskriftsindsamling..........................[13.feb.2008]

Rapport om byarkiv snart klar
Kulturrådmandens arbejdsgruppe omkring etableringen af et byarkiv/stadsarkiv i Århus er ved at lægge sidste hånd på deres rapport, inden den går til kulturudvalget og byrådet..........................[10.feb.2008]

Byrådet finder 53 mio. til kulturen
Til en ekstra satsning på kulturområdet har byrådet bevilget 53 mio. kroner over de næste 5 år. Kulturforliget dækker perioden 2008-2012, og tilgodeser først og fremmest teater og musik..............................[09.feb.2008]

Århus som europæisk Kulturby
I 1996 var København europæisk kulturby, og i 2017 vil det igen blive en dansk by. Allerede i 2011 afgøres det, hvilken by det bliver. Århus er en af kandidaterne og vil satse meget på at blive den udvalgte ...............[08.feb.2008]

Det verdenskendte solsymbol
På en husgavl ud til Emil Vetts Passage i Århus er malet en stor udgave af dette kendte symbol for antiatomkraft og vedvarende energi. Det trues nu af en husombygning. Se billede her........[23.jan.2008]

Byrådets byarkivudvalg
Mandag d. 14. januar var Rådmand Flemming Knudsens nedsatte byarkivudvalg på besøg hos Vejle Byhistoriske Arkiv for at få et indtryk af et velfungerende byarkiv/stadsarkiv.............................[21.jan.2008]

Generalforsamling i Støtteforeningen
Den 22. april 2008 afholdes året generalforsamling i vores støtteforening. Sted og klokkeslet følger senere, men sæt kryds i kalenderen...........[20.jan.2008]